Sunday, 20 November 2011

Kata Sendi Nama

KATA SENDI NAMA
介词
Kata
Penggunaan
Ayat Contoh
di
Menyatakan tempat berada
Biki tinggal di desa.
ke
Menyatakan masa,arah,atau tempat yang ditujui
Ayah hendak ke Bandar.
dari
Menyatakan tempat,arah,masa,dan waktu
Encik Lee berasal dari Klang.
pada
Menyatakan tempat bagi perbuatan/masa
Cikgu menulis pada papan tulis.
daripada
Menyatakan punca,sumber atau perbezaan
Pintu itu diperbuat daripada kayu jati.
kepada
Menyatakan sasaran,pecahan dan perubahan
Berikan buku ini kepada adik kamu.
dengan
Menyatakan maksud bersama/menggunakan
Mei Ling tinggal dengan neneknya.
Bagi/untuk
Menyatakan kegunaan untuk sesuatu
Bunga ini untuk cikgu saya.
Hingga/sampai
Menyatakan jangka masa dan tempat
Kedai itu dibuka hingga malam.

No comments:

Post a Comment