Sunday, 20 November 2011

Kata Sendi Nama

KATA SENDI NAMA
介词
Kata
Penggunaan
Ayat Contoh
di
Menyatakan tempat berada
Biki tinggal di desa.
ke
Menyatakan masa,arah,atau tempat yang ditujui
Ayah hendak ke Bandar.
dari
Menyatakan tempat,arah,masa,dan waktu
Encik Lee berasal dari Klang.
pada
Menyatakan tempat bagi perbuatan/masa
Cikgu menulis pada papan tulis.
daripada
Menyatakan punca,sumber atau perbezaan
Pintu itu diperbuat daripada kayu jati.
kepada
Menyatakan sasaran,pecahan dan perubahan
Berikan buku ini kepada adik kamu.
dengan
Menyatakan maksud bersama/menggunakan
Mei Ling tinggal dengan neneknya.
Bagi/untuk
Menyatakan kegunaan untuk sesuatu
Bunga ini untuk cikgu saya.
Hingga/sampai
Menyatakan jangka masa dan tempat
Kedai itu dibuka hingga malam.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS TAHUN SATU


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS TAHUN SATU
Kelas               :  1 Hijau
Masa               :   8.00 – 9.00 pagi      (1 jam)
Mata Pelajaran:  Bahasa Malaysia
Unit 5               :  Membaca dan menulis suku kata tertutup KVKK dan perkataan KV+KVKK
Tajuk               :  Alam Semula Jadi
Kemahiran      :  2.3   Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK.
                           4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK.
Objektif           :  Murid dapat
1.    Mengeja dan membunyikan 12 suku kata KVKK dengan betul.
2.    Mengeja dan membaca 5 perkataan KVKK dengan sebutan yang betul.
.
Langkah / Masa
Aktiviti
Media Pengajaran
Set Induksi
(5    minit)
 1. Guru memaparkan senikata lagu di papan tulis.
Rasa sayang hei,
Rasa sayang sayang hei,
Hei,lihat nona jauh rasa sayang sayang hei.
Rasa sayang hei,
Rasa sayang sayang hei,
Hei,lihat nona jauh rasa sayang sayang hei.

 1. Guru bimbing murid menyanyikan lagu berirama ’Rasa Sayang Hei’
 1. Slaid lagu ‘Rasa Sayang Hei’

Langkah 1
(10 minit)
 1. Guru memaparkan slaid jadual suku kata tertutup KVKK di hadapan kelas.
 2. Guru bimbing murid membunyikan 12 suku kata KVKK yang ditunjukkan.lang
ling
long
sang
sing
song
gang
ging
gong
tang
ting
tong
Langkah 2
(15 minit)
 1. Guru menunjukkan 5 keping kad perkataan.
 2. Guru bimbing murid membunyikan perkataan KVKK satu persatu.
 3. Guru menunjukkan 5 keping gambar.
 4. Guru bimbing murid memadankan kad perkataan KVKK yang disediakan berpandukan gambar.
 5. Guru latih murid mengeja,menyebut dan membaca perkataan KVKK.
 1. Ulang aktiviti di atas  sehingga selesai 5 patah  perkataan.

5  keping kad perkataan 
    KVKK
5  keping  gambar    
-bank
-gong
-zink
-tong
-wang               

Langkah 3
(15 minit)
Permainan Siapa Cepat.
 1. Murid disusun dalam bentuk satu bulatan besar.
 2. Murid menyanyikan semula lirik lagu yang dipaparkan dan telah diajar oleh guru sebentar tadi.
 3. Murid menyanyikan lagu tersebut sambil seorang murid berjalan mengelilingi bulatan sambil membawa kad perkataan.
 4. Murid tersebut akan meletakkan kad perkataan tersebut  di belakang rakan yang dipilih.  Apabila murid berhenti menyanyi, murid tersebut dikehendaki membaca perkataan tersebut.
 1. Kad perkataan
Langkah 4
(10 minit)

 1. Guru mengedarkan modul kepada murid.
 2. Murid dikehendaki memadankan gambar dengan perkataan yang disediakan.
 3. Guru memberi peneguhan positif kepada murid yang dapat menjawab dengan tepat.
 4. Guru juga memberi  bimbingan kepada murid yang lambat.
Modul 2 Asas Literasi Program LINUS muka surat 17.
Penutup
(5 minit)
 1. Guru menunjukkan kad perkataan KVKK dan meminta murid mengeja dan membaca dengan sebutan yang betul.
 2. Murid menampal perkataan pada gambar sehingga selesai.
 3. Murid menyanyikan semula lagu tersebut bersama guru.

Friday, 11 November 2011

Menukar file avi@mpeg@wmv kepada flv menggunakan Winff

Untuk menukar format video, kita memerlukan converter. Tujuan menukarkan format video ini adalah untuk mengecilkan saiz video tersebut supaya mudah di uploadkan ke website .Caranya mudah. Download software WinFF terlebih dahulu. Klik sini. Perisian ini percuma dan mesra pengguna.

1. Install Winff.
2. Buka Winff.
3. Paparan ini akan terbuka.
4. Klik pada 'Add' dan browse fail video anda.
5. Pada menu Convert' to' pilih 'Websites'.
6. Pada menu 'Preset' pilih 'Flash video (FLV)
7. Tetapkan lokasi untuk menyimpan fail yg telah diconvertkan pada menu 'Output Folder'.
8. Klik pada Convert dan tunggu proses sehingga selesai.

Selamat mencuba.